Styrelseledamoten Gunnar Smith avliden!

Det  är med bestörtning vi har tagit av meddelandet att
styrelseledamoten i vår styrelse Gunnar Smith  hastigt avlidit.

Vi lider med hans familj och det tomrum han lämnar efter sig.

Gunnar var en mycket värderad och uppskattad med medlem
i vår styrelse och vi saknar honom mycket,

 

STYRELSEN FÖRENINGEN NORDEN